กรุณากรอกข้อมูล

Gen Pro Life 8

มรดกเงินก้อน* ประกันชีวิต จ่ายสั้น 8 ปี

คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี คุณอยากเฝ้ามองลูกหลานที่รักของคุณเติบโตอย่างแข็งแรง เริ่มต้นชีวิตอย่างมั่นคั่ง และสุขสบายใช่หรือไม่
ถ้าคุณคิดเช่นนั้น ให้ Gen Pro Life 8 ช่วยคุณดูแลลูกหลานของคุณในวันที่คุณไม่อยู่

มรดกเงินก้อน* ประกันชีวิต จ่ายสั้น 8 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี

คุณอยากเฝ้ามองลูกหลานที่รักของคุณเติบโตอย่างแข็งแรง เริ่มต้นชีวิตอย่างมั่นคั่ง และสุขสบายใช่หรือไม่
ถ้าคุณคิดเช่นนั้น ให้ Gen Pro Life 8 ช่วยคุณดูแลลูกหลานของคุณในวันที่คุณไม่อยู่


จุดเด่นแผนประกัน
test

มรดกเงินก้อนสำหรับคนที่คุณรัก*

test

จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี

test

คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี

test

ผ่อนชำระได้สูงสุด 12 เดือน**

จุดเด่นแผนประกัน
test

มรดกเงินก้อน
สำหรับคนที่คุณรัก*

test

จ่ายเบี้ยสั้น
เพียง 8 ปี

test

คุ้มครองยาว
ถึงอายุ 90 ปี

test

ผ่อนชำระได้สูงสุด
12 เดือน**

หมายเหตุ
* ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับทุนประกันเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต
** ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารฯ

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
- ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกัน


สนใจแผนประกันชีวิต

ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

test

ประกันสุขภาพ
คุ้มครองทั้งโรคเล็ก
โรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

test

ประกันมะเร็ง
ตรวจเจอ รับเงินก้อนหลักล้าน*
เลือกแนวทางการรักษาได้อิสระ

test

ประกันมะเร็งออนไลน์
ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจ
แผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

test

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกันที่เหมาะกับคุณ
สมัครออนไลน์ได้ 24 ชม.

test

ประกันสุขภาพ
คุ้มครอง
ทั้งโรคเล็กโรคร้าย
ลดหย่อนภาษีได้

test

ประกันมะเร็ง
ตรวจเจอ
รับเงินก้อนหลักล้าน*
เลือกรักษาได้อิสระ

test

ประกันมะเร็งออนไลน์
ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจ
แผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

test

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกัน
ที่เหมาะกับคุณ
สมัครออนไลน์ 24 ชม.